Gia Hạn Thẻ Xanh 2 Năm và 10 Năm

A. Thường trú nhân (người có “thẻ xanh”) tại Hoa Kỳ  trong thời gian 10 năm hết hạn hoặc mất cần Gia hạn thẻ xanh mới.

Chúng tôi sẽ nộp đơn theo dõi hồ sơ gia hạn thẻxanh của quí vị đến khi quí vị nhận được thẻ xanh mơí.

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Bản sao thẻ xanh
  2. Tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi để nhận được thẻ xanh mới. Thường thì khoảng từ 4 – 6 tháng.

LỆ PHÍ NỘP SỞ DI TRÚ:

$450.00 (Có thể miễn lệ phí này nếu thu nhập thấp)


B. Thường trú nhân (người có “thẻ xanh”) tại Hoa Kỳ  trong thời gian  2 năm hết hạn cần Gia hạn thẻ xanh mới, thẻ xanh 10 năm

Chúng tôi sẽ nộp đơn theo dõi hồ sơ gia hạn thẻ xanh của quí vị đến khi quí vị nhận được thẻ xanh mơí.

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Bản sao thẻ xanh
  2. Tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch
  3. Bản sao bằng chứng về việc sống chung (Khai sinh con, hóa đơn điện thoại, giấy thuế chung,hợp đồng thuê nhà, hình ảnh …)

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi để nh ận được thẻ xanh mới. Thường thì khoảng từ 4 – 6 tháng.

LỆ PHÍ NỘP SỞ DI TRÚ:

$590.00 (Có thể miễn lệ phí này nếu thu nhập thấp)

Muốn biết thêm chi tiết hay tham khaỏ miễn phí xin vui lòng gọi: (408) 806 9356

Văn Phòng Việt Linh luôn Tận Tâm-Chu Đáo cùng quý thân chủ.

Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com