Xin Lại Giấy Tờ Đã Mất Như Quốc Tịch Hoa Kỳ, Thẻ Xanh

Xin lại Quốc Tịch bị mất

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Copy bằng quốc tịch (nếu còn)
  2. Social number

LỆ PHÍ NỘP SỞ DI TRÚ: $345.00

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi trung bình thường khoảng 3 tháng đến 6tháng

Văn Phòng Việt Linh sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ xin lại bằng Quốc Tịch

-----------oOo----------

Xin lại Thẻ Xanh hết hạn hoặc bị mất

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Copy Thẻ Xanh (nếu còn)
  2. Social number

LỆ PHÍ NỘP SỞ DI TRÚ: $450.00

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi trung bình thường khoảng 3 tháng đến 6tháng

Văn Phòng Việt Linh sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ xin lại Thẻ Xanh.

ĐỂ ĐƯỢC THAO KHẢO MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 806-9356

Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com