Bảo Trợ Tài Chánh

Mức Income Yêu Cầu cho Bảo Trợ Tài Chánh

Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó người bảo trợ cam kết với chính phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và họ sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Điều kiện và thủ tục cần:

  1. Đủ lợi tức hàng năm theo mức lợi tức tối thiểu của Sở Di Trú (có thể dùng tiền trong ngân hàng hoặc tài sản nếu bạn không đủ thu nhập).
  2. Ít nhất 18 tuôỉ.
  3. Quốc Tịch, Thẻ xanh hay U.S. National.

Income tối thiểu: 2015  HHS Property guideline

Lợi tức hàng năm cho mỗi hộ gia đình

Tổng số người trong một hộ

Áp dụng cho 48 tiểu bang, trừ Alaska, Hawaii

Alaska

Hawaii

2

$19,912

$24,900

$22,912

3

$25,112

$31,400

$28,887

4

$30,312

$37,900

$34,862

5

$35,512

$44,400

$40,837

6

$40,712

$50,900

$46,812

7

$45,912

$57,400

$52,787

8

$51,112

$63,900

$58,762

+1 Người

Thêm vào

$5,200/ người

Thêm vào $6,500 /người

Thêm vào $5,975 /người

 

Bảo Lãnh Việt Linh luôn Tận Tâm - Chu Đáo cùng quý thân chủ .

ĐỂ ĐƯỢC THAO KHẢO MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 806-9356

Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com