Hướng Dẫn Thi Quốc Tịch

thi-quoc-tich

Những trường hợp Bạn có thể thi Quốc tịch Hoa Kỳ bằng tiếng Việt Nam:

  1. Nếu bạn từ 50 tuổi tới 55 tuổi và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn.
  2. Nếu bạn trên 55 tuổi tới 65 tuổi và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 15 năm hay hơn.
  3. Nếu bạn trên 65 tuổi và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi có dấu hình sao (*) mà thôi.

Điều kiện:

  1. Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) trong suốt 5 năm hoặc lâu hơn tại Hoa Kỳ.
  2. Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) đang sống với người chồng hoặc người vợ trong suốt 3 năm sống tại Hoa
  3. Bạn không bị phạm pháp trong vòng 5 năm qua.
  4. Bạn phải có khả năng nói, viết và đọc tiếng Mỹ.
  5. Bạn phải trả lời được những câu hỏi về lịch sử và tổ chức công quyền.
  6. Bạn có thể nộp đơn trước 90 ngày trước thời hạn 03 năm hay 05 năm
Read 4206 times

Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com