11 Tháng 7 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 08 năm 2019

visa


- Diện F1: Quốc tịch Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21tuổi: 01 JUL.2012

- Diện F2A:Thẻ Xanh bảo lãnh Vợ/chồng hoặc con dưới 21t: CURRENT

- Diện F2B: Thẻ Xanh bảo lãnh  con độc thân trên dưới 21t: 01 JAN.2014

- Diện F3: Quốc tịch Mỹ  bảo lãnh con có gia đình: 22 JUN.2007

- Diện F4: Quốc tịch Mỹ  bảo lãnh Anh chị em: 01 OCT.2006

27 Tháng 6 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 07 năm 2019

visa


- Diện F1: Quốc tịch Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21tuổi: 08 MAR.2012

- Diện F2A:Thẻ Xanh bảo lãnh Vợ/chồng hoặc con dưới 21t: CURRENT

- Diện F2B: Thẻ Xanh bảo lãnh  con độc thân trên dưới 21t: 01 SEP.2013

- Diện F3: Quốc tịch Mỹ  bảo lãnh con có gia đình: 08 MAR.2007

- Diện F4: Quốc tịch Mỹ  bảo lãnh Anh chị em: 15 JUN.2006

20 Tháng 5 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 06 năm 2019

visa

30 Tháng 4 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 05 năm 2019

visa

29 Tháng 3 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 04 năm 2019

visa

18 Tháng 2 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 03 năm 2019

visa

11 Tháng 1 2019 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 02 năm 2019

visa

21 Tháng 12 2018 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 01 năm 2019

visa

15 Tháng 11 2018 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 12 năm 2018

visa

12 Tháng 10 2018 In Tin Tức Di Trú 0 comment

Lịch chiếu kháng di dân cho các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tháng 11 năm 2018

visa

Page 1 of 5

Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com