Xin Re-entry Permit

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Thẻ xanh
  2. 2 hình 2*2 inches (photo passport style)

LỆ PHÍ NỘP SỞ DI TRÚ: $445.00

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi trung bình thường khoảng 3 tháng đến 6 tháng

Văn Phòng Việt Linh sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ xin re-entry permit.

ĐỂ ĐƯỢC THAO KHẢO MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 806-9356